ImpactHouse

ImpactHouse edistää yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamista ja niillä johtamista.


ImpactHouse
Mitä me teemme? Vaikutus-
johtaminen
Keitä
me
olemme?Tietoa
meistä
YhteystiedotOta yhteyttä Toimi! Sovi tapaaminen Anna palautetta Sofie-palvelu Impacthouselaiseksi? Vapaa-
ehtoiseksi?

Sovi tapaamisesta:

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Lähetämme sinulle myös vahvistuksen yhteydenoton vastaanottamisesta antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Palvelut asiakkaille

Impact Strategyn työkaluna käytetään selainpohjaista Sofie-ohjelmistoa. Sofie-ohjelmiston avulla opit ymmärtämään organisaatiosi vaikutuksia: miten ne syntyvät, kuinka niitä voi hallita, keihin ne kohdistuvat ja miten niitä voidaan mitata.

Sofie on helppokäyttöinen alusta organisaation vaikutusten suunnitteluun, tiedon käsittelyyn sekä raportointiin. Internet-yhteys riittää, erillisiä ohjelmistoja tai laitteita ei tarvita.

Palvelun käyttäjiä koulutetaan niin, että he pystyvät itsenäisesti hallitsemaan vaikutusten arviointiprosessin Sofien avulla.

Sofie perustuu kahteen kansainvälisesti tunnettuun arviointimenetelmään, sosiaaliseen tilinpitoon (Social Accounting) ja sosiaaliseen panos-tuotos -ajatteluun SROI (Social Return on

Investment). Se sopii yhteen myös muiden vastuullisuus- ja laatumenetelmien kanssa, kuten GRI (Global Report Initiative), ISO 26 000, Sosiaalinen tilinpito, SROI, EFQM, BSC.

Sofie-ohjelmiston käyttäjät työskentelevät aina uusimman version kanssa. Päivitykset sisältyvät lisenssin hintaan.

Kaikki kirjattu tieto perusteluineen, liitteineen ja viittauksineen on arviointiin osallistuvien nähtävillä, kommentoitavissa ja työstettävissä kunkin käyttöoikeuksien mukaan. Tarvittavat liitteet ja muu tieto tallennetaan suoraan Sofie-ohjelmistoon.

Tilaaja määrittelee käyttäjien määrän ja käyttöoikeudet organisaation tarpeiden mukaan. Käyttäjärooleja ovat esim. ylläpitäjä, osallistuja, kommentoija, katselija tai tarkastaja. Palvelun käyttäjiä koulutetaan niin, että he pystyvät itsenäisesti hallitsemaan vaikutusten arviointiprosessin Sofien avulla. Sofien avulla tehtäviä on helppo jakaa ja niiden etenemistä voivat muut osallistujat seurata ja kommentoida.

Työkalun avulla on mahdollista tallentaa oman organisaation käyttöön tai jakaa muille Sofie-ohjelmiston käyttäjille mallipohjia, osoittimia ja laskentakaavoja. Vapaaehtoisuuteen perustuvasta, karttuvasta mallipohja-pankista voi löytää käyttökelpoisia elementtejä omaan analyysiin.

Lue lisää Sofie-palveluista täältä.

Kirjoita oma vaikutustarinasi

Minkä toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista sinä olet kiinnostunut?

Haluaisitko oppia lisää vaikutusten tunnistamisesta, arviomisesta ja johtamisesta?

Olisiko sinulla mahdollisuus viedä uutta osaamista eteenpäin sinulle tutuissa verkostoissa?

Millainen olisi sinun vaikutustarinasi – kerro siitä meille!

Keitä me olemme?

Me ImpactHousessa uskomme, että yhteiskunnallisten vaikutusten johtaminen on oikea reitti kestävämpään huomiseen. Haluamme edistää yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamista ja kehitämme jatkuvasti työkaluja ja menetelmiä niiden arviointiin. Meillä on osaava asiantuntijaverkosto, joka valmentaa, kouluttaa ja konsultoi vaikutusjohtamista käytännössä. ImpactHouse tuottaa palveluita vaikutusten ymmärtämiseen, arvioimiseen ja strategiseen johtamiseen vaikutusten avulla.

Jaana Merenmies, perustaja

Jaana Jaana on vaikutusjohtamisen pioneeri Suomessa. Hän on toiminut niin yksityisellä, julkisella kuin järjestösektorillakin, johtanut ja konsultoinut erilaisia organisaatioita jo yli kymmenen vuoden ajan. Jaana on yksi Suomen ensimmäisistä sosiaalisen tilinpidon tarkastajista. Hänellä on laaja kontaktiverkosto myös alan kansainvälisiin asiantuntijoihin ja kehittäjiin.

jaana.merenmies( @)impacthouse.fi
+358 40 846 5056
LinkedIn

Jouko Kajanoja, perustaja

Jouko on valtiotieteiden tohtori ja yhteiskuntapolitiikan dosentti. Hän on myös ekonomi. Hän on tutkinut hyvinvointiin, sosiaalitalouteen ja sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä. Hänellä on monipuolinen kokemus esimiestehtävissä hallintokoneistossa, elinkeinoelämässä, kansalaisjärjestöissä ja tutkimustyössä.

Susanna Myllylä, asiantuntija

Susanna on aluetieteilijä, kehitysmaatutkija ja hallintotieteiden tohtori. Hän on myös toiminut yhteiskuntapolitiikan ja ympäristöpolitiikan opettajana sekä kansainvälisten kehityshankkeiden evaluaattorina. Tällä hetkellä hän viimeistelee johtamistieteiden väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Tutkimuksessaan hän on tehnyt kenttätyötä suomalaisten metsäalan yritysten yhteiskuntavastuusta ja sidosryhmäsuhteista Brasiliassa, sekä kehittänyt tältä pohjalta mallin, joka sisältää uudenlaisen, yksityiskohtaisen CSR kriteeristön globaalissa Etelässä toimiville yrityksille.

Ota vaikutusjohtaminen käyttöön omassa organisaatiossasi,  tule vapaaehtoiseksi ImpactHouseen tai ryhdy yhteistyökumppaniksi!

Millainen osallistuminen sopisi sinulle juuri nyt?

 • Yksin tai yhdessä
 • Kentällä, etänä tai toimistolla
 • Silloin tällöin tai säännöllisesti
 • Vähemmän tai enemmän
 • Pop-up tai projekti
 • Tiimin täydentäjänä tai vetäjänä
 • Arkena tai viikonloppuna
 • Talvella, keväällä, kesällä tai syksyllä
 • Jotenkin muuten? Ehdota uutta osallistumismuotoa!

Mikä tekeminen sopisi sinulle juuri nyt?

 • Viestintätehtävät
 • Vaikuttamistyö
 • Tilaisuuksien ja tapahtumien organisointi
 • Materiaalintuotanto
 • Sisällöntuotanto
 • Kansainvälinen verkostoyhteistyö
 • Tutkimus- tai selvitystyö
 • Jokin muu? Ehdota uutta tekemistä!

Vapaaehtoiset eli prot

ImpacHouse kutsuu vaikutusjohtamisesta kiinnostuneita mukaan vapaaehtoisiksi

Onko sinulla aikaa – olet mahdollisesti opiskelija, vastavalmistunut, eläkkeellä, vuorottelu- tai sapattivapaalla? Onko sinulla kokemusta, näkemystä, osaamista ja halua vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen? Olet tervetullut ImpactHousen vapaaehtoiseksi eli sinusta voi tulla pro.

ImpactHouse tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä ja projekteja vaikutusjohtamisen ja kestävän kehityksen parissa. Yhdessä tekemistä.

Mitä vapaaehtoiset voivat tehdä?

Pro-toiminta perustuu vapaaehtoisten osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin, siihen mitä he itse haluavat tehdä.

Prot voivat järjestää keskustelu-, luento- ja koulutustilaisuuksia, tai vaikkapa pistää pystyyn viestintäkampanjan vaikutusten arvioinnista. Ne, joita tutkimus kiinnostaa voivat tehdä selvityksiä, koota aineistoja tai etsiä faktoja. Kansainvälisyydestä kiinnostuneet voivat selvittää, mitä aiheesta muualla maailmassa puhutaan ja mitä siellä tapahtuu.

Prot voivat toimia eri tavoin oman ajankäytön ja omien mieltymysten mukaan:

 • Yksin tai yhdessä
 • Kentällä, etänä tai toimistolla
 • Silloin tällöin tai säännöllisesti
 • Vähemmän tai enemmän
 • Projekti tai tehtävä
 • Tiimin täydentäjänä tai vetäjänä
 • Arkena tai viikonloppuna
 • Talvella, keväällä, kesällä tai syksyllä
 • Jotenkin muuten? Ehdota!

Vaikutusjohtaminen

Tiedätkö, millaisia vaikutuksia organisaatiollasi on sidosryhmiinne ja ympäröivään yhteiskuntaan? Tiedätkö, mitä haluamasi vaikutuksen aikaansaaminen maksaa? Onko käytössäsi oikeat välineet vaikutusten johtamiseen?

Me autamme.

Kaikilla organisaatioilla on vaikutuksia eri sidosryhmiin: esimerkiksi asiakkaisiin, työntekijöihin ja rahoittajiin. Organisaation toiminnalla on aina vaikutuksia myös ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Organisaatio voi valita itselleen ja sidosryhmilleen tärkeitä, olennaisia vaikutuksia, joihin pyrkiä ja päättää, miten ne parhaiten saavutetaan. Silloin yhteiskunnalliset vaikutukset ovat toiminnan tarkoitus, eivätkä sattumanvaraisia tapahtumia.

 • Henkilöstö:

Yksi vahvimmista työnteon motiiveista on työn merkityksellisyys. Kun työnantaja pystyy osoittamaan ne vaikutukset, joita sillä on ympäröivään yhteiskuntaan ja työntekijä puolestaan kokee ne tärkeiksi, yhteiset tavoitteet on helppo löytää ja hyväksyä. Vaikutusten analysointi perustuu yhdessä pohtimiseen, ideointiin ja tekemiseen ja tukee yhdessä oppimista. Oppiva organisaatio on tehokas ja kehittyvä.

 • Asiakkaat:

Vaikutukset tunnistamalla ja niitä analysoimalla asiakaspalvelua voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Impact Strategy -menetelmämme auttaa erilaisten asiakasryhmien kartoittamisessa ja heidän tarpeidensa tunnistamisessa.

 • Rahoittajat:

Kun vaikutukset kyetään osoittamaan, julkisten palveluiden hankinnassa voidaan valita ne vaihtoehdot, jotka tuottavat toivotut vaikutukset. Impact Strategy -menetelmämme avulla rahoittaja tietää edistävänsä itselleen tärkeitä asioita. Analyysi auttaa rahoittajia seuraamaan strategian toteutumista, tavoitteiden saavuttamista sekä panosten ja tuotosten välistä suhdetta. Vaikutusanalyysin avulla rahoittaja saa käyttöönsä tietoa ja mittareita, jotka liittyvät suoraan organisaation tuottamiin vaikutuksiin, eivätkä ainoastaan sen sisäiseen toimintaan tai tehokkuuteen.

 • Suuri yleisö / yhteiskunta / kansalaiset:

Vaikutusanalyysin avulla organisaatio voi asettaa vastuullisuustavoitteet ja määritellä teot ja toiminnan niiden mukaan. Kun vaikutukset kirkastuvat, niistä on helppo kertoa ja sidosryhmien on ne helppo havaita. Näin vastuullisuuspuheet ja teot ovat yhdensuuntaiset.

ImpactHousen asiantuntevalla avulla opit ymmärtämään ja johtamaan organisaatiosi yhteiskunnallisia vaikutuksia. Samalla saat selkeän käsityksen siitä, mihin organisaatiosi resurssit kannattaa suunnata, jotta lopputulos olisi halutunlainen. Käytössämme on Impact Strategy -menetelmämme ja sitä tukeva Sofie-ohjelmistomme.

Yhteystiedot

impacthouse( @)impacthouse.pro

jaana.merenmies( @)impacthouse.fi

Jaana 040-8465056

ImpactHouse

ImpactHouse edistää yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamista ja niillä johtamista.

Erilaisten organisaatioiden päätökset ja toiminta vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Tietyt vaikutukset ovat toivottuja: ne voivat olla organisaation tavoitteita tai ne voivat olla haittoja, joita torjutaan.

Usein vaikutukset ovat sattumanvaraisia. Niihin ei varauduta – ne vain tapahtuvat.

Vaikutuksia voidaan kuitenkin tunnistaa ja hallita. Organisaatio voi itse ohjata vaikutuksiaan ja päättää, millä keinoin se haluaa niihin tarttua. Organisaatio voi myös valita, mitä vaikutuksia se haluaa tuotta ja mitä haittoja torjua. Se voi valita sille itselleen ja sidosryhmilleen tärkeitä, olennaisia vaikutuksia.

Vaikutusten tunnistaminen ja valinta on vaikutusjohtamista. Me ImpactHousessa uskomme, että se on hyvä reitti kestävämpään huomiseen. Tätä me haluamme ImpactHousessa edistää.

Perustajat

Jaana Merenmies
jaana.merenmies(@)impacthouse.fi
+358 40 846 5056
LinkedIn

Jatta Vikström
jatta.vikstrom(@)impacthouse.fi
+358 50 590 3322
LinkedIn

Pro-vapaaehtoiset

etunimi.sukunimi(@)impacthouse.pro

www.impacthouse.fi

Anteeksi, mutta tämä kirjoitus on saatavana ainoastaan näillä kielillä: Svenska ja English.

Sofie-palvelut yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamiseen, arviointiin ja johtamiseen

 • Koulutus
 • Valmennus
 • Etä- ja lähikonsultointi
 • Arviointityötä tehostava Sofie online-työkalu
 • Tuettu itsearviointi
 • Räätälöity ulkoinen arviointi
 • Tarkastus

Lisätietoja: www.sofie.pro

Tule vapaaehtoiseksi – ole Pro!

Oletko elämäntilanteessa, jossa sinulla on aikaa: eläkkeellä, työtön, opiskelija, vastavalmistunut, vuorottelu- tai sapattivapaalla? Onko sinulla kokemusta, näkemystä, osaamista ja tahtoa vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen? Voit liittyä ImpactHousen vapaaehtoisiin eli sinusta voi tulla Pro.

ImpactHouse tarjoaa tehtäviä ja projekteja, järjestää tapaamisia ja kohtaamisen paikkoja.

ImpactHousessa olet osa vaikuttavaa yhteisöä. Voit hyödyntää ja uudistaa osaamistasi. Saat koulutuksen yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamisen vapaaehtoiseksi asiantuntijaksi ja pääset vaikuttamaan sinulle tärkeiden alojen ja asioiden kehittymiseen. Voit toteuttaa arvojasi käytännössä ja iloita aikaansaamisesta yhdessä muiden mielenkiintoisten impacthouselaisten kanssa. Energia lisääntyy ja mieliala pysyy yllä. Mikäli tavoitteenasi on työllistyä, antavat ImpactHousen monipuoliset verkostoitumismahdollisuudet ja kiinnostavat kehittämisympäristöt sinulle erinomaista lisätukea henkilökohtaisten tavoitteidesi saavuttamiseen.

ImpactHousesta saat käyttöä kokemuksellesi, tilaa näkemyksellesi, kasvualustaa osaamisellesi, kanavaa vaikuttamisellesi, sisältöä tekemisellesi, mahdollisuuksia oppimisellesi, rakennetta uuden luomisellesi, verkostoa henkilökohtaisille tavoitteillesi:

Hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisarvoa!

Tätä teemme

Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta

Pro-toiminta perustuu vapaaehtoisten omaan osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

ImpactHouse tarjoaa yhteiskunnallisista vaikutuksista kiinnostuneille Pro-vapaaehtoisille mielenkiintoisia tehtäviä, vaikuttavia projekteja ja yhteisen osallistumisen mahdollisuuksia.

Prot organisoivat kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoitumistilaisuuksia, järjestävät avoimia keskustelu-, luento- ja koulutustilaisuuksia, toteuttavat viestintä- ja vaikuttamiskampanjoita, tekevät selvityksiä, kokoavat aineistoja sekä osallistuvat julkiseen keskusteluun.

Asiakaslähtöiset palvelut

ImpactHouse tuottaa palveluita vaikutusten ymmärtämiseen, arvioimiseen ja strategiseen johtamiseen. Käytettävissä ovat Sofie-palvelun työkalut, valmennus, koulutus, konsultointi ja osaava asiantuntijaverkosto.

ImpactHouse kehittää työkaluja ja menetelmiä vaikutusten arviointiin.

ImpactHouse edistää sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan kehittämistä ylläpitämällä listaa tuotteista ja palveluista, joiden yhteiskunnalliset vaikutukset on arvioitu.

Mikäli haluat oman tuotteesi tai palvelusi listalle – ota yhteyttä!

ImpactHouse

ImpactHouse edistää yhteiskunnallisten vaikutusten tunnistamista ja niillä johtamista.

Erilaisten organisaatioiden päätökset ja toiminta vaikuttavat yhteiskuntaan monin tavoin. Tietyt vaikutukset ovat toivottuja: ne voivat olla organisaation tavoitteita tai ne voivat olla haittoja, joita torjutaan.

Usein vaikutukset ovat sattumanvaraisia. Niihin ei varauduta – ne vain tapahtuvat.

Vaikutuksia voidaan kuitenkin tunnistaa ja hallita. Organisaatio voi itse ohjata vaikutuksiaan ja päättää, millä keinoin se haluaa niihin tarttua. Organisaatio voi myös valita, mitä vaikutuksia se haluaa tuotta ja mitä haittoja torjua. Se voi valita sille itselleen ja sidosryhmilleen tärkeitä, olennaisia vaikutuksia.

Vaikutusten tunnistaminen ja valinta on vaikutusjohtamista. Me ImpactHousessa uskomme, että se on hyvä reitti kestävämpään huomiseen. Tätä me haluamme ImpactHousessa edistää.